Jak tworzy się miejską przestrzeń w Smart City?

Jedną z podstawowych cech Smart City jest użyteczność przestrzeni miejskiej, przekładająca się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Odpowiedni układ choćby w obrębie osiedli potrafi rozwiązać wiele problemów z jakimi nieraz muszą borykać się miasta. Jak projektować osiedla, by były miejscami jak najbardziej komfortowymi dla ich użytkowników – mieszkańców? Idea miasta zrównoważonego jest jedną z podstaw […]

Więcej