Inteligentny wzrost, czyli dlaczego rozwój smart cities jest konieczny?

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę ludności w ośrodkach miejskich. Szacuje się, że za kilkadziesiąt lat ponad ⅔ ludzi na ziemi będzie mieszkało w miastach. W tym kontekście ważne jest, by zapewnić jak najlepszy rozwój terenów zurbanizowanych. Nieoceniona może tu okazać się koncepcja smart city, która może zapewnić odpowiednie warunki […]

Więcej