Przy ulicy Chrobrego nie ma już objazdu. Po naszej interwencji znaki zniknęły

W październiku opisywaliśmy problem przedsiębiorców z ul. Chrobrego, których biznesy ucierpiały przez trwający na tej ulicy remont. Problemem była m.in. błędnie wprowadzona, myląca przejeżdżających trasą średnicową organizacja ruchu. Po naszej interwencji w tym rejonie doszło do zmian – kłopotliwe oznakowanie zniknęło, razem z informacjami o objeździe. Do remontu ul. Chrobrego chyba wszyscy zdążyli się już […]

Więcej