Rozmowy prezydenta z kombatantami o niepodległości

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie prezydenta miasta Michała Zaleskiego z przedstawicielami toruńskich organizacji kombatanckich. Zorganizowano je z okazji przypadającego kilka dni temu Święta Niepodległości. Było to dziewiąte już takie spotkanie. Zaproszenie przyjęli świadkowie historii walki narodowowyzwoleńczej w Polsce reprezentujący 8 instytucji: Rodzina Katyńska w Toruniu Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Oddział Terenowy […]

Więcej