„Autobus w Twoich kolorach” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu przygotował konkurs, w którym najmłodsi uczniowie szkół podstawowych mogą wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi. Prace, w formacie A4 lub A3, wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp., z wyłączeniem prac przestrzennych, należy składać do 16 listopada 2020 r. Można je dostarczyć osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką […]

Więcej