Koniec polowania IPN-u na rektora UMK

Jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: prof. Jan Kopcewicz NIE BYŁ tajnym agentem SB Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji orzekając, że emerytowany pracownik naukowy UMK, były jego czterokrotny rektor, prof. Jan Kopcewicz nie był w przeszłości tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL oraz że złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok […]

Więcej