Kultura i sztuka w smart city

Koncepcja smart city obejmuje wiele różnorodnych sfer życia mieszkańców, począwszy od mobilności i transportu, poprzez wspólną przestrzeń, mieszkalnictwo, zarządzanie wodą i gospodarką komunalną, aż do użytkowania energii. Nie wolno jednak zapominać o społecznym oddziaływaniu idei miast inteligentnych, a co za tym idzie roli kultury i sztuki w rozwoju smart city i zwiększaniu kompetencji smart obywateli. […]

Więcej