Miasto wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. O jaką linię chodzi?

Od piątku 1 marca na linii autobusowej nr 25 wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy. Decyzja MZK podyktowana jest raportem z konsultacji społecznych, w których udział wzięli mieszkańcy Torunia. Konsultacje miały na celu opracowanie optymalnego rozkładu jazdy zapewniającego dojazdy mieszkańcom osiedla Na Skarpie i Rubinkowo oraz ulic Reja, Bema i Chełmińskiego Przedmieścia do zakładów pracy […]

Więcej