50 mln zł dla Lokalnych Grup Działania. Wręczono aneksy do umów

20 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa otrzyma łącznie prawie 50 mln zł na uruchomienie nowych firm, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oficjalnie wręczono aneksy do ,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD.  Umowy przedstawicielom LGD wręczyła członkini zarządu województwa Aneta […]

Więcej