Studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK staną przed sądem

W czwartek 14 marca, w Sądzie Okręgowym w Toruniu, odbędzie się XXIII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego, dedykowanego studentom prawa toruńskich szkół wyższych. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Zadaniem uczestników konkursu będzie wygłoszenie mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Studenci występować będą w parach, jako przeciwnicy procesowi. – Podstawą do wystąpień uczestników […]

Więcej