Przed Jordankami zaparkował dziś wielki czerwony…

W ramach promowania kampanii związanej ze współczesnym handlem ludźmi przyjechał dziś do Torunia czerwony londyński. Jego obecność to element kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.  Dwupiętrowy londyński autobus będzie stać w środę ( 28 listopada) przed Jordankami. Kampania potrwa od godz. 9.30 do 18. W autobusie będzie można zasięgnąć informacji dotyczących zagadnień związanych […]

Więcej