Matury 2021 w Toruniu. Zdało ponad 80 proc. absolwentów

Wczoraj opublikowano wyniki tegorocznych matur. Okazuje się, że Toruń ma najwyższą zdawalność matury w województwie kujawsko-pomorskim. Równie dobrze z egzaminem poradzili sobie toruńscy ósmoklasiści, których wyniki okazały się wyższe od średniej krajowej. Do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło 2092 absolwentów toruńskich szkół. Maturę zdało 80,9 proc. z nich, a 13,5 proc. będzie mogło podjeść […]

Więcej