Marek Rubnikowicz wyróżniony medalem w konkursie Dziedzictwo Wieków

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, Marek Rubnikowicz, otrzymał medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Hereditas Saeculorum” za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. To forma docenienia 13-letniej pracy na stanowisku dyrektora toruńskiej placówki. Medal przyznawany jest w kategorii I dla zarządców zabytków oraz wykonawców prac konserwatorskich i restauratorskich oraz w kategorii II dla […]

Więcej