Nowe osiedla w rozwoju Smart City. Jak zrównoważyć rozwój miasta?

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o inteligentnym rozwoju miast. I rzeczywiście, wiele europejskich ośrodków miejskich dąży do realizowania celów stawianych przez koncepcję Smart City. Inaczej jednak wygląda to w budowanych na nowo osiedlach, a inaczej – zwłaszcza w Europie – w przypadku cennych z historycznego punktu widzenia elementów miejskiej infrastruktury. Czy w obu […]

Więcej