Kiedy ruszy budowa toruńskich bloków w ramach programu Mieszkanie Plus?

Budynki wielorodzinne w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus wyrosną na lewobrzeżu – na terenie przy ul. Okólnej i Inowrocławskiej. Ich budowa może ruszyć w drugiej połowie 2019 r. Realizacją programu Mieszkanie Plus w Toruniu zajmie się spółka MDR Toruń. W imieniu miasta przystąpiła do niej miejska spółka – Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tym tygodniu […]

Więcej