Kolejna kontrola w WORD Toruń. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

Organizacja Związkowa Solidarność – 80 poinformowała o wynikach czwartej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, przeprowadzonej w WORD w Toruniu. Tym razem dotyczyła ona naruszenia praw pracowników, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie już dwie sprawy dotyczące dyrektora WORD Marka Staszczyka są rozpatrywane przez toruński sąd. Przypominamy, że poprzednio wykryte nieprawidłowości związane były m.in. z nieutworzeniem rady […]

Więcej