Nieprawidłowości w toruńskim MPO. Zarząd bez absolutorium, prezes z wypowiedzeniem

Zarząd MPO nie otrzymał absolutorium za 2020 r. Prezydent Michał Zaleski nie przyjął też sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego. To pokłosie m.in. niekorzystnego aneksu do umowy z bydgoską ProNaturą, przez który Toruń stracił możliwość negocjacji wysokości opłat za przyjmowanie śmieci do spalarni. W finansach MPO dochodziło też do innych nieprawidłowości. Prezes Piotr Rozwadowski złożył wypowiedzenie, […]

Więcej