Zadeklaruj się, czym ogrzewasz. Od jutra nowe przepisy

Od 1 lipca tego roku każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji używanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć w formie elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/, lub w formie papierowej, wysyłając pocztą albo dostarczając osobiście […]

Więcej

Uwaga kierowcy i piesi! Od 1 czerwca zmiany w przepisach

Z początkiem czerwca wchodzą w życie nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym. Zmiany dotyczyć będą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, prędkości na obszarze zabudowanym oraz odstępu między pojazdami podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową. Od tego dnia pieszy będzie miał pierwszeństwo także przed wejściem na pasy, a nie tylko wtedy, gdy już znajdzie się […]

Więcej