Nietolerancja wobec obcokrajowców w Polsce to wciąż duży problem? Licealistki z Torunia ruszają z projektem „Tworzymy jedność”

Mają dopiero 16 lat, ale nie boją się podejmować kontrowersyjnych tematów. Licealistki z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu chcą edukować o nietolerancji w stosunku do cudzoziemców. Wobec ostatnich zmian w sytuacji międzynarodowej, nie pozostają także obojętne na wojenną krzywdę Ukraińców. Olimpiada Zwolnieni z Teorii, polegająca na realizowaniu autorskich projektów społecznych przez studentów i licealistów, cieszy […]

Więcej