Prace przy rewitalizacji linii kolejowej nr 207

Uwaga! Kolejne zmiany w rejonie ul. Bydgoskiej

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu informuje, że w związku z modernizacją torowiska tramwajowego od 23 lutego 2022 r. zmieni się czasowo organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej i ul. Bydgoskiej z ul. Kujota. Od środy 23 lutego od ok. godz. 9.00 ul. Bydgoska zostanie zawężona w rejonie skrzyżowania z ul. Konopnickiej […]

Więcej