Wyjątkowe firmy w trudnych czasach. Jak epidemia wpłynęła na przedsiębiorstwa społeczne?

Spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy przedsiębiorstwa społeczne to tylko kilka elementów wachlarza tzw. PES-ów. Ekonomia społeczna wytwarza nie tylko przychody do budżetów tych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zmienia życiorysy swoich pracowników, którzy na drapieżnym rynku pracy byli na przegranej pozycji. W trudnych pandemicznych czasach wiele z nich musiało się przekwalifikować lub […]

Więcej

Wsparcie dla DPS. 4 mln zł z marszałkowskiego pakietu antykryzysowego

4 mln zł – tyle pieniędzy przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Pomoc obejmuje również domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz dzienne domy opieki.  – W sytuacji związanej z epidemią Covid-19 recesji gospodarczej podmioty ekonomii społecznej, z reguły mniej konkurencyjne niż zwyczajne firmy, stają wobec szczególnych trudności. Stąd decyzja o […]

Więcej