Od września podwyżki dla nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli po 10 latach idzie w górę. Rada miasta Torunia przyjęła regulamin określający warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli. W nowym regulaminie znajdziemy zapis o zwiększeniu dodatku funkcyjnego dla wychowawców z 90 zł na 300 zł w szkołach, a w przedszkolach, w których opiekunów oddziału jest dwoje, z 90 zł do 200 zł. Wzrosną dodatki […]

Więcej