Problemy społeczne, a smart city

Diagnozowanie oraz inwentaryzowanie problemów społecznych to jedno z najważniejszych zadań władz w inteligentnych miastach. Niwelowanie negatywnych społecznie zjawisk bowiem jest integralnym elementem strategii stałego podnoszenia jakości życia jednostek i społeczności. Wdrażane w duchu smart city rozwiązania pozwalają m.in. walczyć z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, głodem czy przestępczością. Sprawdzamy, w jaki sposób. Bardzo istotnym aspektem koncepcji smart […]

Więcej