Co z parkiem na Jordankach i przy etnomuzeum?

Kolejny przetarg na realizację projektu “Zielona brama gotyckiej Starówki” zakończył się fiaskiem. Tym razem do magistratu nie zgłosiła się ani jedna firma. To już kolejny przetarg na zagospodarowanie dwóch terenów zieleni: na Jordankach i skwerze przy etnomuzeum. I kolejny, w którym nie udało się wybrać wykonawcy. Tym razem nie zgłosiła się ani jedna firma. Wszystko […]

Więcej