O reformie szpitali na Komisji Wspólnej. ” Podstawą musi być właściwa diagnoza”

19 maja miały miejsce obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Debatowano m.in. o planowanej rządowej reformie szpitalnictwa. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Reforma szpitalnictwa wiązać się ma z szeregiem zmian w funkcjonowaniu sektora medycznego. Mowa o powstaniu Agencji Rozwoju Szpitali i obowiązkowym monitorowaniu jakości leczenia. W planach także przymusowe restrukturyzacje niewłaściwie […]

Więcej