Rewitalizacja stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej. Ostatnia szansa na zgłaszanie uwag

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych, dotyczących planów rewitalizacyjnych stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. Miasto już od 2014 r. zbiera opinie mieszkańców na temat zagospodarowania tych terenów. Wspólnie wypracowane stanowisko zostało uwzględnione w projektach rewitalizacji. Pierwszy etap konsultacji społecznych odbywał się w 2014 r. […]

Więcej