Toruń chce modernizować sieć wodociągową. Uzbrojone zostanie m.in. osiedle JAR

Na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia radni zdecydują o przyjęciu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Toruniu. Na planowane zadania w latach 2021-2025 Toruńskie Wodociągi przeznaczą ponad 240 tys. zł. Plan obejmuje przede wszystkim rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, zwłaszcza na terenach przeznczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Uzbrojone zostaną m.in. osiedle JAR, […]

Więcej