Dyrektor WORD-u w Toruniu: W żadnym przypadku nie dochodziło do dyskryminacji

Marek Staszczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, odniósł się do publikacji medialnych o wszczętym przez prokuraturę śledztwie. Zaprzeczył zarzutom, że dyrekcja WORD-u wywierała naciski na egzaminatorów. Przypominamy, że mieli oni oblewać wskazanych kursantów. Dyrektor Marek Staszczyk w wydanym oświadczeniu zaprzeczył tezie o wywieraniu nacisków na egzaminatorów, aby nie zaliczali oni egzaminów na prawo jazdy […]

Więcej