Potrzeba zrównoważonego rozwoju, czyli jak budować inteligentne miasta?

Rola koncepcji smart city w wyznaczaniu trendów w rozwoju miast jest niepodważalna. To właśnie ona wytycza kierunki i – co najważniejsze – jest gwarantem rozwoju z myślą o mieszkańcach i zaspokojeniu ich potrzeb. Budowanie “miast przyszłości” to proces długotrwały i wymaga spełnienia określonych kryteriów. Przede wszystkim zacząć trzeba od ustalenia podstaw, czyli czynników, w oparciu […]

Więcej