Jak być smart, czyli dlaczego miasta można nazwać inteligentnymi

Koncepcja smart city w ostatnich latach zyskała na popularności. Wiele miast dąży do tego, by znaleźć się w gronie tych, które można nazwać inteligentnymi. Jak to osiągnąć? Naukowcy zdefiniowali czynniki charakteryzujące smart cities. Dzięki temu wiadomo, do czego dążyć i w jaki sposób wytyczać nowe trendy. Jakie muszą być smart cities? Inteligentne miasto to przede […]

Więcej

Sport w Smart Cities. Od siłowni zewnętrznych po inteligentne stadiony

Koncepcja Smart City obecnie jest czymś więcej niż tylko ideą. Największe miasta dążą do tego, by móc mówić o sobie smart. Do tego potrzeba jednak czynników. Inteligentne miasta wchodzą na wyższy poziom urbanizacji, łącząc ze sobą nowoczesność z użytecznością. Jakość życia mieszkańców jest tu nie bez znaczenia. Inteligentny rozwój zapewnia im to, czego potrzebują, wliczając […]

Więcej

Biznes w smart city, czyli jak nakręcić spiralę zysków

Smart city to przynosząca korzyści sieć powiązań pomiędzy obywatelami, a samorządem, ale nie tylko. Niemniej istotny w tej układance jest czynnik biznesowy, bez którego inteligentne miasta nie mogłyby się rozwijać. Po pierwsze, to właśnie biznes daje narzędzia, dzięki którym można wdrażać w życie smart rozwiązania. Istotne w rozwoju inteligentnych miast są biznesowe innowacje, przejawiające się […]

Więcej

Problemy społeczne, a smart city

Diagnozowanie oraz inwentaryzowanie problemów społecznych to jedno z najważniejszych zadań władz w inteligentnych miastach. Niwelowanie negatywnych społecznie zjawisk bowiem jest integralnym elementem strategii stałego podnoszenia jakości życia jednostek i społeczności. Wdrażane w duchu smart city rozwiązania pozwalają m.in. walczyć z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, głodem czy przestępczością. Sprawdzamy, w jaki sposób. Bardzo istotnym aspektem koncepcji smart […]

Więcej

Bazy danych w inteligentnych miastach. Co warto o nich wiedzieć?

Nie istnieje jedna koncepcja smart city, choć we wszystkich można wyszczególnić kilka dystynktywnych cech, skupiających się wokół gospodarki, środowiska, zarządzania, codziennego życia, mobilności i ludzi. To, co łączy wszystkie modele inteligentnych miast to bazy danych, będące podstawą zintegrowanej infrastruktury teleinformacyjnej. Katarzyna Gotlibowska w swoim artykule[1] opisuje m.in. koncepcję miasta inteligentnego Cohena, w której otwarte bazy […]

Więcej

Polityka energetyczna w smart city. Na czym musi się opierać?

Współcześnie dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że postępująca urbanizacja negatywnie wpływa na jakość środowiska naturalnego, zwiększając zanieczyszczenie powietrza i niekorzystnie oddziałując na warunki życia w miastach. Niemniej, co roku liczba mieszkańców miast zwiększa się  o 60 mln osób, a do 2030 r. sześć na dziesięć osób będzie mieszkańcem miasta[1]. To właśnie w miastach zużywane jest […]

Więcej

Miasta bez prywatnych samochodów? To nowy trend w smart cities

Betonowa infrastruktura współczesnych miast przygotowywana jest z myślą o ruchu samochodowym, który w XX wieku był nieodłączoną częścią rozwoju urbanistycznego. To się jednak zmienia. Prywatne samochody zaczynają być wypierane przez publiczne środki transportu, a na popularności zyskuje idea car-sharingu i rozwiązania, mające na celu wyeliminowane aut z centrów miast. Czy docelowo wizja świata jako globalnej […]

Więcej

Kultura i sztuka w smart city

Koncepcja smart city obejmuje wiele różnorodnych sfer życia mieszkańców, począwszy od mobilności i transportu, poprzez wspólną przestrzeń, mieszkalnictwo, zarządzanie wodą i gospodarką komunalną, aż do użytkowania energii. Nie wolno jednak zapominać o społecznym oddziaływaniu idei miast inteligentnych, a co za tym idzie roli kultury i sztuki w rozwoju smart city i zwiększaniu kompetencji smart obywateli. […]

Więcej

Generacje programów smart city. Jak wejść na wyższy poziom?

Zaczęło się od sztucznego kreowania popytu na nowinki technologiczne przez firmy z branży IT. Wiele rozwiązań na tym etapie zyskało status must have, ale czy rzeczywiście odpowiadało potrzebom mieszkańców? Potem inicjatywę we wdrażaniu rozwiązań smart city przejęły władze miast, a na kolejnym etapie prym w tym obszarze wiodą sami obywatele. A jakie będzie smart city […]

Więcej

Inteligentne miasta a COVID-19. Jak smart city walczą z pandemią?

Minął już ponad rok, odkąd epidemia koronawirusa dotarła od Polski. Okres pandemii wywrócił wszystko do góry nogami i zmusił miejskie samorządy do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Okazuje się, że techniki i technologie smart city – niejednokrotnie bazujące na ideach bezprzewodowych i łączności internetowej – doskonale sprawdziły się jako narzędzia walki z konsekwencjami COVID-19. Smart city […]

Więcej

Smart city. Przykłady najinteligentniejszych miast na świecie i w Polsce

Ocena miasta pod względem efektywności w realizacji założeń koncepcji smart city nie jest łatwa z prostej przyczyny. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę mnogość czynników, z których niektóre wzajemnie się warunkują, a ocenę dostosować do ogólnej sytuacji ekonomiczno-społeczno-gospodarczej kraju. Zdaniem badaczy najinteligentniejsze miasta na świecie to Londyn, Nowy Jork i Paryż, a w Polsce – Warszawa […]

Więcej

Światło na żądanie, czyli zarządzanie oświetleniem w smart city

Aspekty budowy, funkcjonowania i zarządzania miast przechodzą od kilku lat wyraźną transformację w skali globalnej. Jednostki miejskie zwracają się w kierunku koncepcji smart city, wdrażając coraz więcej inteligentnych rozwiązań, począwszy od transportu, poprzez energetykę, budownictwo, administrację i ekologię, aż do sposobów komunikowania się z mieszkańcami. Wiemy już, że smart city jest miastem zielonym i energooszczędnym. […]

Więcej

Slow city a smart city. Czy hybryda obu koncepcji jest możliwa?

Smart i slow nie muszą się wykluczać, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że mają wiele cech wspólnych, które można wykorzystać do połączenia obu koncepcji. Miasto inteligentne w duchu slow dążyłoby do poprawy jakości życia mieszkańców przy poszanowaniu środowiska i kapitału kulturowego. Siłą takiego miasta byłoby promowanie lokalnych wartości, używając do tego nowoczesnych technologii. Idea Cittaslow narodziła […]

Więcej

IoT w smart city. Czym jest Internet Rzeczy?

Dziś już nikogo nie dziwi głosowe włączanie światła w domu czy sterowanie temperaturą w mieszkaniu z poziomu smartphona. Jest to możliwe dzięki dynamicznemu rozwijaniu koncepcji Internetu Rzeczy, czyli przedmiotów łączących się bezprzewodowo z Internetem. IoT to jeden z fundamentów, na których opierają się współczesne smart city. Rozwój technologiczny miast nie byłby bez niego możliwy. Nie […]

Więcej