Biznes w smart city, czyli jak nakręcić spiralę zysków

Smart city to przynosząca korzyści sieć powiązań pomiędzy obywatelami, a samorządem, ale nie tylko. Niemniej istotny w tej układance jest czynnik biznesowy, bez którego inteligentne miasta nie mogłyby się rozwijać. Po pierwsze, to właśnie biznes daje narzędzia, dzięki którym można wdrażać w życie smart rozwiązania. Istotne w rozwoju inteligentnych miast są biznesowe innowacje, przejawiające się […]

Więcej

Problemy społeczne, a smart city

Diagnozowanie oraz inwentaryzowanie problemów społecznych to jedno z najważniejszych zadań władz w inteligentnych miastach. Niwelowanie negatywnych społecznie zjawisk bowiem jest integralnym elementem strategii stałego podnoszenia jakości życia jednostek i społeczności. Wdrażane w duchu smart city rozwiązania pozwalają m.in. walczyć z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, głodem czy przestępczością. Sprawdzamy, w jaki sposób. Bardzo istotnym aspektem koncepcji smart […]

Więcej

Tu się dobrze mieszka. Czym charakteryzują się inteligentne osiedla?

Termin inteligentne miasta stał się już na tyle powszechny w użyciu, że zdążyliśmy się z nim oswoić. Dużo rzadziej jednak mówi się o inteligentnych osiedlach, a szkoda – bo zaczynają one wkraczać do polskiej rzeczywistości. Ich cechą charakterystyczną jest spójny system zarządzania, wykorzystujący nowoczesne technologie i zieloną energię oraz nakierowanie na pełnienie dodatkowych funkcji – […]

Więcej

Bazy danych w inteligentnych miastach. Co warto o nich wiedzieć?

Nie istnieje jedna koncepcja smart city, choć we wszystkich można wyszczególnić kilka dystynktywnych cech, skupiających się wokół gospodarki, środowiska, zarządzania, codziennego życia, mobilności i ludzi. To, co łączy wszystkie modele inteligentnych miast to bazy danych, będące podstawą zintegrowanej infrastruktury teleinformacyjnej. Katarzyna Gotlibowska w swoim artykule[1] opisuje m.in. koncepcję miasta inteligentnego Cohena, w której otwarte bazy […]

Więcej

Polityka energetyczna w smart city. Na czym musi się opierać?

Współcześnie dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że postępująca urbanizacja negatywnie wpływa na jakość środowiska naturalnego, zwiększając zanieczyszczenie powietrza i niekorzystnie oddziałując na warunki życia w miastach. Niemniej, co roku liczba mieszkańców miast zwiększa się  o 60 mln osób, a do 2030 r. sześć na dziesięć osób będzie mieszkańcem miasta[1]. To właśnie w miastach zużywane jest […]

Więcej

Miasta bez prywatnych samochodów? To nowy trend w smart cities

Betonowa infrastruktura współczesnych miast przygotowywana jest z myślą o ruchu samochodowym, który w XX wieku był nieodłączoną częścią rozwoju urbanistycznego. To się jednak zmienia. Prywatne samochody zaczynają być wypierane przez publiczne środki transportu, a na popularności zyskuje idea car-sharingu i rozwiązania, mające na celu wyeliminowane aut z centrów miast. Czy docelowo wizja świata jako globalnej […]

Więcej

Kultura i sztuka w smart city

Koncepcja smart city obejmuje wiele różnorodnych sfer życia mieszkańców, począwszy od mobilności i transportu, poprzez wspólną przestrzeń, mieszkalnictwo, zarządzanie wodą i gospodarką komunalną, aż do użytkowania energii. Nie wolno jednak zapominać o społecznym oddziaływaniu idei miast inteligentnych, a co za tym idzie roli kultury i sztuki w rozwoju smart city i zwiększaniu kompetencji smart obywateli. […]

Więcej

Generacje programów smart city. Jak wejść na wyższy poziom?

Zaczęło się od sztucznego kreowania popytu na nowinki technologiczne przez firmy z branży IT. Wiele rozwiązań na tym etapie zyskało status must have, ale czy rzeczywiście odpowiadało potrzebom mieszkańców? Potem inicjatywę we wdrażaniu rozwiązań smart city przejęły władze miast, a na kolejnym etapie prym w tym obszarze wiodą sami obywatele. A jakie będzie smart city […]

Więcej

Inteligentny marketing w smart city. Co warto wiedzieć?

Miasta coraz częściej wykorzystują ideę smart w swoich działaniach marketingowych. Na tym gruncie wykształciła się koncepcja smart marketingu, wykorzystująca nowoczesne technologie i koncepcję zrównoważonego rozwoju. Inteligentny marketing pozwala nie tylko zwiększyć atrakcyjność miasta, ale także wzmocnić (lub stworzyć) jego przewagę konkurencyjną w regionie, a także zaspokoić potrzeby różnych grup konsumentów. Marketing terytorialny inaczej nazywany jest […]

Więcej

Smart city, czyli miasto zrównoważone. Co to oznacza w praktyce?

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i transportu miejskiego to jedna z najważniejszych cech miast przyszłości. Harmonijne łączenie środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym przyczynia się nie tylko do wzrostu jakości życia mieszkańców, ale także dobrobytu samego miasta. Niełatwo osiągnąć taki efekt, choć zgodnie z najnowszym rankingiem Arcadis Toruń w kategoriach zrównoważenia jest jednym z najlepszych miast do […]

Więcej

To nie musi być drogie. Jak finansować rozwiązania smart city?

Rozwiązania technologiczne nie muszą być dużym obciążeniem dla budżetów miejskich. Samorządy mają do dyspozycji kilka modelów finansowania smart rozwiązań, m.in. partnerstwo publiczno-prywatne czy model typu success fee. Dodatkowo, istotnym wsparciem finansowym są dofinansowania rządowe i unijne, jak chociażby dotacje na realizację projektów, udzielane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie da się ukryć, że jedną z […]

Więcej

Bezpieczne smart city, czyli jakie?

Kluczowym czynnikiem, klasyfikującym miasto jako smart city, jest odpowiadanie na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne ludzi. Nasuwa się jednak pytanie: czy tylko? Eksperci wskazują, że wprowadzanie nowych technologii i dążenie do zrównoważonego rozwoju jednostek miejskich nie może odbywać się w oderwaniu od zagadnień bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w smart city rozpatrywane jest praktycznie we wszystkich obszarach jego […]

Więcej

Normy i certyfikacje, czyli jak zmierzyć smart city

Nowoczesne miasta aspirują do bycia smart i z każdym rokiem wdrażają kolejne inteligentne rozwiązania. To nie tylko cyfryzacja urzędów czy usieciowienie transportu publicznego, ale także optymalizowanie wydajności procesów i oszczędzanie energii. Kiedy jednak możemy powiedzieć, że miasto jest smart? Wtedy, gdy będzie realizować wszystkie wymienione rozwiązania czy może wystarczy, że wdroży jedno  nich? Jak ocenić, […]

Więcej

Gospodarowanie odpadami w smart city. Na czym polega?

Śmietniki na kartę, wyposażone w sensory temperatury i ruchu oraz panele fotowoltaiczne? To nie science fiction. Tego typu rozwiązania już niedługo staną się normą, a obecnie ich funkcjonowanie jest jednym z wielu symptomów transformacji miasta w nowoczesną jednostkę smart city. Sprawdzamy, czym jeszcze charakteryzuje się gospodarka odpadami w inteligentnych miastach. Gospodarowanie odpadami przechodzi dziś prawdziwą […]

Więcej

Inteligentne miasta a COVID-19. Jak smart city walczą z pandemią?

Minął już ponad rok, odkąd epidemia koronawirusa dotarła od Polski. Okres pandemii wywrócił wszystko do góry nogami i zmusił miejskie samorządy do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Okazuje się, że techniki i technologie smart city – niejednokrotnie bazujące na ideach bezprzewodowych i łączności internetowej – doskonale sprawdziły się jako narzędzia walki z konsekwencjami COVID-19. Smart city […]

Więcej

Sharing smart city, czyli ekonomia współdzielenia w inteligentnych miastach

Miasta są obecnie najbardziej sprzyjającym środowiskiem do rozwoju sharing economy. Dzielenie się dobrami przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także gospodarcze i środowiskowe. Pozwala m.in. efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne. Współpraca na rzecz lokalnego środowiska to także jeden z warunków zbudowania inteligentnego społeczeństwa. Rozwiązań z zakresu sharing economy nie może zatem zabraknąć we współczesnych smart cities. […]

Więcej

Smart city. Przykłady najinteligentniejszych miast na świecie i w Polsce

Ocena miasta pod względem efektywności w realizacji założeń koncepcji smart city nie jest łatwa z prostej przyczyny. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę mnogość czynników, z których niektóre wzajemnie się warunkują, a ocenę dostosować do ogólnej sytuacji ekonomiczno-społeczno-gospodarczej kraju. Zdaniem badaczy najinteligentniejsze miasta na świecie to Londyn, Nowy Jork i Paryż, a w Polsce – Warszawa […]

Więcej

Światło na żądanie, czyli zarządzanie oświetleniem w smart city

Aspekty budowy, funkcjonowania i zarządzania miast przechodzą od kilku lat wyraźną transformację w skali globalnej. Jednostki miejskie zwracają się w kierunku koncepcji smart city, wdrażając coraz więcej inteligentnych rozwiązań, począwszy od transportu, poprzez energetykę, budownictwo, administrację i ekologię, aż do sposobów komunikowania się z mieszkańcami. Wiemy już, że smart city jest miastem zielonym i energooszczędnym. […]

Więcej

Potencjalne przeszkody w procesie budowania inteligentnego miasta

Nie sposób zaprzeczyć szeregu korzyściom, płynącym z wdrażania koncepcji smart city. Same chęci jednak nie wystarczą, a na drodze ku idei smart czeka wiele trudności i, nierzadko, zamkniętych drzwi. Badacze tematu wśród najpoważniejszych barier w realizacji inteligentnych rozwiązań wymieniają niedostateczne finanse, ryzyko polityczne, opór przed nowym i brak świadomości mieszkańców, a także nieefektywne rozwiązania organizacyjno-prawne. […]

Więcej

Jak mądrze zarządzać wodą w mieście? Smart city ma odpowiedź

Postępująca urbanizacja i metropolizacja stawia przed miejskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi duże wyzwania. To z jednej strony rosnące wymagania, dotyczące jakości oczyszczania wody i stopnia oczyszczania ścieków, a z drugiej konieczność ciągłej optymalizacji procesów zarządzania. W odpowiedzi na wyzwania współczesności, po raz kolejny, przychodzą rozwiązania w duchu smart city. Przyjrzyjmy się im bliżej. Woda słodka stanowi zaledwie […]

Więcej