Spadnie poziom wody w Wiśle. Powodem przegląd techniczny stopnia wodnego

W najbliższy czwartek 25 listopada od 8:00 do 12:00 zostanie wstrzymany przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku. Planowany jest przegląd techniczny progu stabilizującego dolny stopień. Zatrzymanie przepływu spowoduje obniżenie poziomu wody na Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o 1 metr w rejonie Torunia. Z tego względu poniżej stopnia wodnego we […]

Więcej

Co dalej z planami budowy nowej zapory na Wiśle?

Sprawa budowy nowej zapory w Siarzewie wciąż budzi wiele emocji. Duży sprzeciw wobec inwestycji wyrażają ekolodzy, co nie przeszkodziło Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej. Pod koniec wakacji nastąpił niespodziewany zwrot, kiedy minister klimatu Michał Kurtyka decyzję środowiskową uchylił. Wody Polskie się nie poddały i złożyły sprzeciw. Efekt? Wojewódzki Sąd […]

Więcej