UMK: Wierzymy, że trwająca w Ukrainie tragedia wkrótce się zakończy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poinformował o działaniach pomocowych, jakie podjęła uczelnia wobec studentów z Ukrainy. Zostaną oni zwolnieni z opłat za studia i akademik. Dodatkowo, pomogą liczyć na zapomogi finansowe z racji na trudną sytuację losową. Pomoc materialna, jaką toruńska uczelnia kieruje do ukraińskich studentów i doktorantów, to m.in. zwolnienie z opłat za studia […]

Więcej