Stypendia kulturalne. Magistrat czeka na wnioski

Do 30 września należy składać wnioski o roczne lub półroczne stypendium kulturalne. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na działania w zakresie literatury, muzyki, plastyki, teatru, filmu, tańca i fotografii. Stypendium mogą otrzymać osoby do 35. roku życia mieszkające w Toruniu. Przeznaczone są na upowszechnianie i ochronę dóbr kultury czy edukacją artystyczną. Stypendysta nie może ich wydać […]

Więcej