Są pieniądze na Szkolne Kluby Sportowe. Gdzie odbędą się zajęcia?

Wydział Sportu i Rekreacji pozyskał dofinansowanie w ramach realizacji programu „Szkolnego Klubu Sportowego” na bezpłatne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przyjęto wszystkie 62 wnioski, które zgłosiły władze miasta. Program obejmuje realizację 53 godzin zajęć Szkolnego Klubu Sportowego w każdej z grup. Kwota przeznaczona na grupy realizujące program z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi […]

Więcej