PGE Toruń wspiera uczniów ze szkół technicznych

Uczniowie z toruńskich szkół technicznych mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych w PGE Toruń. Praktykanci realizują właśnie projekt edukacyjny, związany z ciepłownictwem. PGE Toruń chce takimi działaniami m.in. zachęcić młodzież po podejmowania pracy w tej branży. Projekt “Energetyczna Kariera” skierowany jest do uczniów szkół technicznych. Celem jest ich zachęcenie do podjęcia pracy w ciepłownictwie po […]

Więcej