Rola technologii w rozwoju inteligentnego społeczeństwa. Dlaczego szybki przepływ informacji jest ważny?

Koncepcja smart city obecnie wydaje się najlepszą, jeśli chodzi o perspektywy dla współczesnych miast. Jej założenia pozwalają na bezpośredni rozwój w najbardziej znaczących sektorach funkcjonowania miejskich ośrodków. Zrównoważony rozwój oznacza bowiem skupienie uwagi na najważniejszych kwestiach dotyczących m.in. życia, prowadzenia biznesu i ochrony środowiska w danym mieście. To wszystko nie mogłoby jednak się odbyć, gdyby […]

Więcej