Zmiany na Grudziądzkiej i Celniczej. Miasto przystępuje do planu

Niemal 200 hektarów terenu leśnego oraz Centralnego Cmentarza Komunalnego. Przez jego teren miała przebiegać tzw. trasa nowomostowa. Dziś wiadomo, jaki przebieg będą miały drogi w tym miejscu, radni przegłosowali więc przystąpienie do stworzenia planu miejscowego. Jest to jeden z przykładów, gdy działanie specustawy drogowej warunkuje zmiany planistycznej. Na obszarze wydano dwa zezwolenia na realizację inwestycji […]

Więcej

Nie ma dotacji na trasę wschodnią. Jak miasto chce ją wybudować?

Na razie nie ma większych perspektyw na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na budowę dalszego ciągu trasy wschodniej między pl. Daszyńskiego a ul. Grudziądzką. Mimo to miasto przygotowuje się do tej inwestycji. Bierze pod uwagę także inne sposoby finansowania tego projektu i podzielenie go na kilka etapów. Według szacunków sprzed kilku lat budowa dalszego ciągu trasy […]

Więcej