WORD w Toruniu upomniany za naruszenie danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przed toruński WORD przepisów, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Tym samym przewodniczący związków ponowił skargę, kierowaną do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i ponownie zażądał wyciągnięcia konsekwencji z tytułu naruszeń prawa w WORD w Toruniu. Sprawa toczy się już od dawna i to na wielu frontach. Przypominamy, że działacze związkowi […]

Więcej