Emerytura lub renta w czasie pandemii. Do kiedy można składać wnioski?

Osoby, które nie chcą składać wniosków o emeryturę lub rentę w czasie pandemii, nie muszą tego robić. Takie dokumenty złożyć można później, nie tracąc przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące. Warunkiem jest dołączenie do wniosku odpowiedniego oświadczenia. – Co do zasady ZUS przyznaje prawo do emerytury lub renty od miesiąca, w którym zainteresowany spełnił warunki […]

Więcej