NSZZ “Solidarność” z apelem do rektora UMK w sprawie prof. Wojciecha Polaka

Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ “Solidarność” w piątek 25 września upublicznił pismo, wystosowane do rektora UMK w Toruniu, prof. Andrzeja Sokali. Zarząd nie zgadza się z decyzją o pozbawieniu prof. Wojciecha Polaka funkcji kierownika katedry. Podaje też swoją propozycję na rozwiązanie konfliktu. Regionalny zarząd “Solidarności” uważa, że działania władz uczelni w sprawie prof. Polaka są krzywdzące […]

Więcej