Tak będzie wyglądać wystawa o dorastaniu w nowej części Młyna Wiedzy

Polecamy Wiadomości
Projekty autorstwa firmy MAE Multimedia Art&Education

W listopadzie 2019 r. w nowej części Młyna Wiedzy – od ul. Kościuszki – ma zostać udostępniona nowa wystawa pt. “Ścieżki dorastania”. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac nad projektem ekspozycji. 

To będzie największa wystawa, jaka znajdzie się w Centrum Innowacyjnej Edukacji (Minikopernik), czyli w nowej części Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od strony ul. Kościuszki (obecnie trwa adaptacja budynków na ten cel).

Firma MAE Multimedia Art&Education zakończyła prace na pierwszym etapem wystawy “Ścieżki dorastania”. Już wiadomo, jak w tym przypadku zostanie zaaranżowania przestrzeń wystawiennicza. Będzie się składać z 31 stanowisk, które zostaną ułożone w trzy ścieżki tematyczne.

– Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie – wyjaśnia Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. – W wymiarze wirtualnym będzie to możliwe poprzez wykonanie zdjęć, ich opcjonalną publikację na wystawie lub wysłanie ich do siebie i innych przy pomocy poczty elektronicznej.

O jakie ścieżki chodzi? Dorastanie zostanie przedstawione z różnych punktów widzenia. “Rozpisano” je na trzy ścieżki: społeczno-kulturową, dojrzewania i emocji. Ekspozycja jest adresowana do osób indywidualnych i grup zorganizowanych: młodzieży w wieku nastoletnim (powyżej 13. roku życia) i dorosłych.

Projekty autorstwa firmy MAE Multimedia Art&Education
Projekty autorstwa firmy MAE Multimedia Art&Education

Poza „Ścieżkami dorastania” w nowym budynku powstaną sale modułowe, w których będą organizowane warsztaty, pokazy, szkolenia czy konferencje. Przewidziano tam także czytelnię książek i czasopism popularnonaukowych.

“Realizacja projektu przyczyni się m.in. do wzrostu uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturowych społeczeństwa; zwiększenia wykorzystania potencjału kulturowego miasta, regionu i kraju oraz poziomu oferty w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej w nowo utworzonej przestrzeni; wzrostu udziału odbiorców w wydarzeniach kulturalnych poprzez dostosowanie programu kulturalno-edukacyjnego do kompetencji i zainteresowań odbiorców; stworzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej, zgodnej z oczekiwaniami odbiorców” – czytamy na stronie magistratu.

Oto opisy poszczególnych ścieżek:

Ścieżka społeczno–kulturowa: stanowiska składające się na tę ścieżkę zwiedzania wprowadzą odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji – społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumienie roli jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki. Zwrócona zostanie uwaga na interesujące młodych zjawiska związane z eksperymentowaniem z własnym ciałem, czy symbolikę rytuałów przejścia pomiędzy wiekiem dziecięcym i dorosłością. Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania.

Ścieżka emocji: stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki.

Ścieżka dojrzewania: stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną sferą życia człowieka w sposób delikatny. Dzięki żartobliwym eksponatom pozwoli nabrać dystansu do problemów dojrzewania fizjologicznego i spojrzeć na nie z boku. Różnorodna tematyka stanowisk, niezależnie od pogrupowania ich w ścieżki tematyczne służące do zwiedzania indywidualnego i grupowego, pozwoli na realizację lekcji wychowawczych, czy lekcji wychowania do życia w rodzinie, zarówno zaproponowanych przez Centrum jak i lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów grup szkolnych.

Przygotowanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni pochłonie 3,9 mln zł. Całkowity koszt budowy Centrum Innowacyjnej Edukacji to 17,98 mln zł, z czego miasto otrzymało 12,4 mln zł unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys