Księga z toruńskiego Archiwum Państwowego na liście UNESCO

Po raz pierwszy dokument z Torunia został wpisany na listę UNESCO „Pamięć świata”. Chodzi o „Wykaz cła funtowego Hanzy” z 1370 roku. To osiemnasty dokument z Polski wpisany na listę UNESCO, jego poprzednikiem był akt Unii Lubelskiej. „Wykaz cła funtowego Hanzy” to dokument z zapisanymi nazwiskami kupców cła funtowego, pobieranego przez porty hanzeatyckie od kupców. […]