Refundacje wyposażenia stanowisk – trwa nabór wniosków

Do 10 listopada można składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Kwota refundacji to około 36 tys. zł. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (zakładka: na skróty/aktualne nabory). Do udziału w projekcie preferowane będą […]