KoRekTor nadal w planach. Co wpływa na krajobraz miasta?

Rok temu przedstawiono do oceny mieszkańców projekt uchwały wprowadzającej KoRekTor, czyli Kodeks Reklamowy Torunia. Co obecnie dzieje się z tym pomysłem? I czy tylko reklamy wpływają na wygląd otoczenia? Prace nad przepisami regulującymi obecność reklam w przestrzeni miejskiej zaczęły się już w czerwcu 2017 r., jednak dopiero w październiku zeszłego roku udostępniono do wglądu projekt. […]