Babiarz: Pomagam, bo taki się urodziłem

O satysfakcji zawodowej, kondycji zdrowotnej mieszkańców wschodniej części powiatu toruńskiego i takiej organizacji czasu, by starczyło go nie tylko na pracę – z Mariuszem Babiarzem z Medical Clinic w Krobi rozmawia Radosław Rzeszotek. Mariusz Babiarz to dla mieszkańców wschodniej części powiatu ktoś więcej niż fizjoterapeuta. Zbudował Pan sobie opinię człowieka, który przede wszystkim pomaga, a […]