Współpraca dla dobra mieszkańców. Jak miasto działa z organizacjami pozarządowymi?

Jak miasto współpracowało w zeszłym roku z organizacjami pozarządowymi? Ile z nich otrzymało wsparcie? I jak współpracę oceniają członkowie samych organizacji? Toruński Urząd Miasta opublikował niedawno raport o współpracy z organizacjami samorządowymi. Punkt temu poświęcony znajduje się także w raporcie o stanie miasta, jednak szersze informacje znajdują się w osobnym dokumencie. Z przedstawionych danych wynika, […]