Rozstrzygnięto konkursy na działania profilaktyczne

Zakończyły się otwarte konkursy ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Będą one wykonywane między innymi poprzez upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację. Łączna suma udzielonych dotacji to 1.295.000 zł. Celem realizacji zadania było kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym […]