PIT-11 dla ukraińca — jak wypełnić?

W chwili obecnej na polskim rynku pracy można zaobserwować znaczący wzrost zatrudnienia obywateli Ukrainy. Liczba ta szacowana jest na ponad 770 tysięcy osób, co jest bezpośrednio związane z wybuchem konfliktu zbrojnego na wschodniej granicy naszego kraju. Polscy pracodawcy chętnie dają pracę uchodźcom, którzy uciekli przed wojną, jednak wiele z nich ma trudności z rozliczeniem swoich […]