Można się ubiegać o miejskie stypendia dla studentów

Do 15 października studenci toruńskich uczelni wyższych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. Dostępne są dwa rodzaje świadczeń. O stypendium na start może wystąpić kandydat spełniający łącznie poniższe warunki: świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie […]